Amacımız

Markanın temel değerleri(DNA’sı), rekabet avantajı sağlayan nitelikleri, kurumsal yapısı, öncelikleri, ihtiyaçları ve olanakları çerçevesinde;

sosyal ve çevresel sorunlar karşısında kurumsal reflekslerini geliştirmesi,
faaliyet alanı ile ilişkili sosyal alanlarda üreteceği sosyal ve çevresel değerler stratejinin oluşturulması,
stratejisi doğrultusunda ‘iş sonucu’ üreten proje ve uygulamalar gerçekleştirmesi için destek hizmetleri üretmek.


Bu sayede

markanın iletişim kabiliyetini arttıran,
rakiplerinden ayrıştıran,
rekabette güçlendiren,
risklerini yöneten,
ihtiyaç ve beklentileri karşılayan ‘doğru’ yatırımlar gerçekleştirilmesini sağlayarak sürdürülebilirliğini destekler

Anlayışımız

Marjinal Sosyal, Kurumsal Sosyal Sorumluluk disiplini uygulamalarını değerlerde ortaklık ilkesi ile yönetir.

Kurumun ekonomik, sosyal ve çevresel yetkinliklerini artırırken ilgili tarafları samimiyet, gerçek fayda ve iş sonucu değerlerinde birleştirir.

Samimiyet

Mevcut pozitif etkileri temel alır.

Gerçek Fayda

Gerçek ihtiyaçlar, beklentiler, sorunlar, çözümlerle birlikte markanın sosyal konumu perspektifinden gelişim ve katkı alanlarını analiz eder.

İş Sonucu

Yatırım - kazanım ilişkisini eksen alır.

Marjinal Sosyal ne fark yaratacak?

KSS yatırımlarından beklentileri yüksek.
Kurumsal Beklentiler

1
İtibar kazandırma
2
Marka değerini yükseltme
3
Markanın ruhunu yansıtma
4
İletişim değeri üretme
5
Markaya bağlılığı arttırma
6
Çalışan bağlılığını arttırma
7
Sürdürülebilir kalkınmaya ve kurumsal sürdürülebilirliğe destek


Bu beklentiler, dünyadaki ve Türkiye’deki iyi uygulamaların sonuçlarından kaynaklanan ‘doğal’ beklentiler.
Marjinal Sosyal bu beklentileri karşılayacak yatırımları planlamayı, uygulamayı ve gerçekleştirmeyi vaat ediyor.


Marjinal Sosyal vaadini;
1
kurumu ve kurum çalışanlarını sürece dahil ederek,
2
kurumun sosyal analizine dayalı strateji ve yol haritası belirlenmesi gereğini savunarak,
3
kurumun sosyal yetkinliğini, mevcut uygulamalarını temel alarak,
4
kurumun gerçek ihtiyacını saptayarak,
5
kurumun hangi alanda, hangi konu başlığında, hangi yöntemlerle yatırım yapacağını kurumsal verilere dayalı olarak belirleyerek,
6
kurum kondisyonları ile uyumlu, sonuç odaklı, sürdürülebilir ve ölçülebilir hedefleri olan proje geliştirerek
yerine getirecek.

Ürünler

Kurumsal Sosyal Analiz


Şirketin faaliyet alanı çerçevesinde etkilediği sosyal paydaşlar, sosyal konumu bazında değerlendirilir. Şirketin paydaşları nezdinde sosyal konumunu güçlendirecek sosyal yatırımlara ihtiyacı olup olmadığı incelenerek sosyal yatırım stratejisi hazırlanır. Strateji kapsamında öneriler ve önerilen çalışmaların sağlayacağı fayda öngörüleri belirlenir.

1
Sosyal etki değerlendirmesi
2
Marka etkisi değerlendirmesi
3
Paydaş haritalaması
4
Mevcut sosyal yatırımların değerlemesi
5
Öncelikler bazında Kurumsal Sosyal ihtiyaç haritalaması
6
Sosyal konum, yatırımlar ve yatırım-fayda analizi

Kurumsal Sosyal Program

Şirketin kendi insan kaynağı ile birlikte yürütülen programla, şirketin sosyal misyonu, vizyonu ve sosyal hedefi çıkarılarak, sosyal yatırımlarının efektif yönetilmesi için yol haritası hazırlanır.

1
Paydaş katılımı modelleme ve uygulama
2
Sosyal veri tabanı inceleme
3
Sosyal performans değerlendirmesi
4
Sosyal ihtiyaç ve öncelikler değerlendirilmesi
5
Öğrenme organizasyonları kurulması
6
Misyon, vizyon ve hedeflerin belirlenmesi
7
KSS uygulamalarının geliştirilmesi

Sosyal Proje

Marka etkisi baz alınarak, müşterilerin, diğer paydaşların ve genel ilgili kamuoyunun beklentileri doğrultusunda sosyal proje hazırlanır.

1
Kurumsal Sosyal inceleme
2
Marka etkisi analizi
3
Konu analizi
4
Yatırım planı
5
Yatırım fayda analizi
6
Proje

Kurumsal Sosyal İletişim

Şirketin sosyal konumu, etkilediği sosyal alanlardaki faaliyetleri ve bu faaliyetlerin değeri, mevcut sosyal yatırımları, strateji ve planlarının ilgili paydaşlarla iletişimi, iletişim faaliyetlerinin sosyal içeriklerle güçlendirilmesi sağlanır.

1
Kurumsal Sosyal inceleme
2
Paydaş haritalama
3
Kurumsal Sosyal performans ve değer analizi
4
Sosyal iletişim stratejisi
5
İletişim planı uygulama

STK Danışma Merkezi

STK veri tabanı üzerinden, şirketlerin STK kaynağına yönelik çalışmalarının stratejileri çıkarılır, strateji doğrultusunda uygun yatırımlar ve süreçler planlanır, süreçlere ve uygulamalara destek verilir.

1
Kurumsal Sosyal inceleme
2
Kurumsal Sosyal konum ve yatırım analizi
3
STK yatırım stratejisi
4
STK yatırım planı
5
STK yatırım uygulama

Sosyal Bağış Hareketi


Sosyal Bağış Hareketi, Türkiye’de daha yaşanabilir bir hayata kavuşmak amacıyla, başta çocuklar, kadınlar, hayvanlar olmak üzere ihtiyaç sahibi herkese ve doğaya hak ettiği yaşamı sağlayabilmek için mücadele eden, ortaya koydukları ile hepimizin yüreklerini fetheden sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek ve sosyal medya dünyasını beğenilerden ve paylaşımlardan bir adım öteye taşımak hayali ile başlatıldı.

Biz Sosyal Bağış Hareketi kurucuları olarak, dışarıdan bakıldığında çözümsüz görünen sorunlar karşısında “çaresi var!” diyen, çözüm için inisiyatif alan, çözümü üreten sivil toplum kuruluşlarını destekliyor, herkesi de bu kampanyayı desteklemeye davet ediyoruz.

İşte tam da bu nedenle, Facebook’un da katkılarıyla, Türkiye’de bireysel bağış bilincini uyandırmak amacıyla her ayın ikinci Perşembe gününü ayın sivil toplum kuruluşuna güç vermek, ihtiyaçlarını karşılamak ve onu cesaretlendirmek için “Sosyal Bağış Günü” ilan ettik.

Her ay sadece 1 gün, çok küçük bir tutarla gücünü
gücümüze katmak ister misin?


Referanslarımız

İletişim


Cumhuriyet Caddesi
El Irak Apt. 165/5
Harbiye 34373 İstanbul
marjinalsosyal@marjinal.com.tr
T: 0 212 219 29 71 (pbx)
F: 0 212 224 92 80